Menu
Rissinjektion

Injektiranje

INJEKTIRANJE / SANIRANJE RAZPOK

Zapiranje

Preprečevanje vdora snovi, ki povzročajo korozijo

Zatesnitev

Odpravljanje puščanja gradbenih elementov zaradi razpok in praznin

Elastični spoji

Izdelava omejeno gibljivih, zatesnjenih povezav med stenami razpoke

Trdni spoji

Izdelava povezav, ki so natezno in tlačno trdne

INJEKTIRANJE REAKCIJSKE SMOLE

Vbrizgalne smole so lahko sestavljene iz ene ali dveh komponent, ki med seboj kemično reagirajo. Spodbujevalniki in pospeševalniki se kot dodatne komponente po potrebi primešajo. Z vbrizgavanjem polimernih polnil se dosegajo različni cilji vbrizgavanja, kot so npr. tesnjenje sestavnih delov ali močno povezovanje sestavnih delov. Za uspešno izvajanje vbrizgalne naloge je mogoče uporabiti različne vrste vložkov iz kakovostne ponudbe DESOI.

več o izdelkih

INJEKTIRANJE Z MINERALNIMI POLNILI

Pri sanaciji razpok s cementno suspenzijo in cementno pasto se razpokani deli popravijo z ojačitveno injekcijo. Razpoke se zapolnijo in po končanem postopku vdor vode ni več mogoč. Injektirani material ustvari zaščito pred vdorom agresivnih snovi in preprečuje korozijo armature. S trdno povezavo med stenami razpok se obnovi nosilnost gradbenih elementov.
 

INJEKTIRNA CEV/INJEKTIRANJE S CEVJO

Sistemi z injektirno cevjo se v stroki že od 70-ih let uporabljajo kot alternativna ali dopolnilna rešitev za zatesnitev stikov in površin stikov. Omogočajo vbrizgavanje polnila v stike v obliki cevi ali kanala. Naknadno puščanje se lahko namensko zatesni z vbrizgavanjem poliuretanske smole, akrilatne smole, cementne suspenzije ali cementne paste.

več o izdelkih
scroll top