Menu
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 115000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 115000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

B-Sting®

Ciljno dodatno tesnjenje spojev v cevnih predorih

Z vbrizgalno vrtalno iglo B-Sting® se preprosto in varno izvede naknadna zatesnitev v tesnilnih spojih predorov, zlasti cevnih predorov.

Minimalno invazivna – maksimalno učinkovita.

Ciljno dodatno tesnjenje spojev v cevnih predorih

Z vbrizgalno vrtalno iglo B-Sting® se preprosto in varno izvede naknadna zatesnitev v tesnilnih spojih predorov, zlasti cevnih predorov.

 

 Prednosti

 • Ko se konica privije v tesnilni spoj, ne pride do odstranjevanja materiala; stranske izpustne odprtine ostanejo čiste in zagotovljen je prost pretok polnila.
 • Trden material tesnilnega spoja obdaja vbrizgalno vrtalno iglo B-STING®, s čimer jo drži in hkrati zatesni.

Postopek

Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top