Menu

Pointing of masonry joints

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 120000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 120000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Fugiranje zidanih spojev

Pri sanaciji zidu iz opeke ali naravnega kamna se pogosto izkaže, da je treba s prenovo izključiti nadaljnjo okuženost z vlago celotnega skupnega omrežja fug v zidu.

Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Področja uporabe

 • Obnova fug ali obnova zidanih spojev
 • Obnova fug/ponovno fugiranje vgrajenih naravnih kamnov
 • Fugiranje s pršenjem pri velikih širinah in globinah fug
 • Globoko polnjenje izvrtin

Izbira materiala

Pri izbiri materiala je odločilen predvsem obstoječi inventar. Malte so sestavljene iz mineralnih veziv in po možnosti dodatkov, npr.
 • apnena malta
 • apneno-dolomitna malta
 • apneno-cementna malta
 • malta z rimskim betonom
 • Malta na osnovi vulkanskega tufa

Opombaote: Fugirna masa mora biti združljiva s strojem

Primeri uporabe

 • Zidani spoji
 • Talni spoji
 

Prednosti in koristi

 • Zagotavljanje čistega dela
 • Popolno polnjenje fug
 • Nastavljiv pretok in hitrost

Postopek

 • Če popravilo ni mogoče, spojni material popolnoma odstranite (npr. AS175 žaga za rezanje kamna in fugirne mase, št. 40020)
 • Površine fug očistite pred prahom in ohlapnimi deli, po potrebi jih pobrusite
 • Predhodno vlaženje z vodo kakovosti pitne vode
 • Vnos malte v fuge
 • Obdelava površine
 • Naknadna obdelava fug
 
Opombe glede sanacije fug
Bilten WTA: »Obnova naravnega kamna« 3-2, izdaja 10.2016 D, informacije o obnovi naravnega kamna v biltenu WTA: »Ohranjanje in popravilo zidov" E-7-1, izdaja 02.2018 / D (rumeni tisk)
 
scroll top