Menu

Ram injection lance - Pulling

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 127500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 127500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Injiciranje in hkratno vlečenje injektirne sulice z izgubljeno konico

Poseben postopek je hkratno injiciranje in vlečenje injektirne sulice pri uporabi izgubljene konice. DESOI dobavlja celotno opremo za tehnologijo ročnih ali pnevmatskih strojev. Za injiciranje ekspandiranih materialov je treba uporabiti povratni ventil. Sistem je enostaven za uporabo, za večkratno uporabo (razen konice) in ga je mogoče namestiti brez velike opreme. Posledično so tla le malo obremenjena in v neposredni bližini. Možno je ciljno injiciranje glede na kriterij za prostornino ali tlak. Metoda se uporablja pri polnjenju votlin v tleh, za tesnjenje npr. jezov in gredic ter za stabilizacijo in utrjevanje tal.
Flyer Rammverpresslanze
Flyer Ram injection lances

open PDF

Injiciranje

Delovni koraki
 • Nastavite injektirne sulice z izgubljeno konico
 • Namestitev pnevmatske vlečne naprave, pritrditev podlage z odstranjevalno in podporno ploščo (št. 11516 + 11518)
 • Vlečno glavo (št. 11530 + 11535) namestite na injektirno sulico
 • Privijte bajonetni priključek (št. 20639-38)
 • Cev materiala (št. 13683) priključite na DESOI PowerInject SP-20
 • Zaženite vijačno črpalko DESOI PowerInject SP-20 (št. 13576) z materialom
 • Povežite cevi za material (št. 13684) in priključite na injektirno sulico
 • Injektirno sulico potegnite s pnevmatsko vlečno napravo (št. 11525) za približno 3 cm
 • Zaženite injektirno napravo, tok materiala potisne konico ven in tok materiala se začne
 • Hitrost vlečenja prilagodite delovni situaciji

Povlecite

Delovni koraki
 • Ko dosežete višino za izvlek (pribl. 3 m), izklopite DESOI PowerInject SP-20, zaprite oba krogelna ventila
 • Odklopite cevi za material
 • Na kratko odprite krogelni ventil, da sprostite tlak iz cevi za material in ga nato znova zaprite
 • Cev za material pritrdite z dvojno vzmetno sponko
 • Z dvema kleščami vodne črpalke zrahljajte sulico nad vlečno napravo in povlecite narazen
 • Odložite sulico (po potrebi sperite), odklopite cev za material
 • Po potrebi injicirajte več sulic in povlecite ali očistite delovni material

Druga možnost je, da injektirne sulice vlečete z mini bagerjem ali podobno opremo.
scroll top