Menu

OBVESTILO O VARSTVU PODATKOV

Obvestilo o varstvu podatkov za uporabo domače strani

Veseli nas vaše zanimanje za našo spletno stran. Varovanje vaše zasebnosti nam je zelo pomembno. V nadaljevanju vas bomo podrobno seznanili z ravnanjem z vašimi podatki.

1 Izjava o varstvu podatkov

Ta izjava o varstvu podatkov pojasnjuje način, obseg in namen obdelave osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: »podatki«) v okviru naše spletne ponudbe in povezanih spletnih mest, funkcij in vsebin ter zunanje spletne prisotnosti, kot so naši profili v družbenih medijih (v nadaljnjem besedilu skupaj: »spletna ponudba«). Poleg tega so prikazana splošna načela našega zbiranja podatkov. Kar zadeva uporabljene izraze, kot so »obdelava« ali »odgovorna oseba«, se sklicujemo na opredelitve iz 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (SUVP). To obvestilo o varstvu podatkov ima prednost pred splošnim obvestilom o varstvu podatkov (obvezni podatki v skladu z 12. členom in drugimi členi SUVP). Če v tem obvestilu o varstvu podatkov za uporabo domače strani niso sprejete nobene ureditve, veljajo ustrezne določbe splošnega obvestila o varstvu podatkov.

 

2 Kontaktni podatki odgovorne osebe

Odgovorna oseba v skladu s sedmim odstavkom 4. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (SUVP) je podjetje DESOI GmbH, Gewerbestraße 16, 36148 Kalbach/Rhön, info@desoi.de (glejte kolofon).

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Kontaktni podatki (poslovni)
Podjetje: BerIsDa GmbH
Naslov: Justus-Liebig-Straße 4,
36093 Künzell
Tel.: +49 / 661 29 69 80 90
E-naslov: datenschutz@berisda.de

 

3 Obseg obdelave osebnih podatkov

Načeloma zbiramo in uporabljamo osebne podatke uporabnikov samo v obsegu, potrebnem za zagotavljanje funkcionalnega spletnega mesta ter naših vsebin in storitev. Zbiranje in uporaba osebnih podatkov uporabnikov potekata redno le s soglasjem uporabnika. Izjema velja za primere, v katerih predhodnega soglasja ni mogoče pridobiti iz dejanskih razlogov in je obdelava podatkov dovoljena z zakonom.

 

4 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Če za obdelavo osebnih podatkov pridobimo soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se uporablja točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (SUVP) kot pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov. Pri obdelavi osebnih podatkov, potrebnih za izvajanje pogodbe, za katero je pogodbena stranka posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, se kot pravna podlaga uporablja točka b prvega odstavka 6. člena SUVP. To velja tudi za postopke obdelave, potrebne za izvajanje predpogodbenih ukrepov. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki velja za naše podjetje, se kot pravna podlaga uporablja točka c prvega odstavka 6. člena SUVP. Če obdelavo osebnih podatkov zahtevajo življenjski interes posameznika ali katere koli druge fizične osebe, na katere se nanašajo osebni podatki, se kot pravna podlaga uporablja točka d prvega odstavka 6. člena SUVP. Če je obdelava potrebna za zaščito zakonitih interesov našega podjetja ali tretje osebe in če interesi, temeljne pravice in temeljne svoboščine posameznika ne prevladajo nad prejšnjim interesom, se kot pravna podlaga za obdelavo uporablja točka f prvega odstavka 6. člena SUVP.

 

5 Gostovanje in pošiljanje e-pošte

Storitve gostovanja, ki jih uporabljamo, so namenjene zagotavljanju naslednjih storitev: infrastrukturne in platformne storitve, računalniške zmogljivosti, storitve shranjevanja in baze podatkov, pošiljanje e-pošte, storitve varnosti in tehničnega vzdrževanja, ki jih uporabljamo za delovanje te spletne ponudbe. Tukaj ali mi ali naš ponudnik gostovanja obdelujemo podatke o zalogah, podatke o stikih, podatke o vsebini, podatke o pogodbah, podatke o uporabi, meta in komunikacijske podatke strank, zainteresirane stranke in obiskovalce te spletne ponudbe na podlagi naših zakonitih interesov za učinkovito in varno zagotavljanje te spletne ponudbe v skladu s točko f prvega odstavka 6. člena SUVP v povezavi z 28. členom SUVP (pogodba o obdelavi naročila).

 

6 Zbiranje podatkov o dostopu in dnevnikov

Mi ali naš ponudnik gostovanja zbiramo na podlagi zakonitih interesov v smislu točke f prvega odstavka 6. člena SUVP podatke o vsakem dostopu do strežnika, v katerem se ta storitev nahaja (tako imenovane datoteke strežniškega dnevnika). Podatki o dostopu vključujejo ime obiskanega spletnega mesta, datoteke, datum in čas obiska, količino prenesenih podatkov, sporočilo o uspešnem obisku, vrsto brskalnika in različico, uporabniški operacijski sistem, URL napotitelja (predhodno obiskana stran), naslov IP in zahtevanega ponudnika. Podatki o dnevniški datoteki se iz varnostnih razlogov (npr. za preiskovanje zlorab ali goljufivih dejavnosti) shranijo največ 7 dni in se nato izbrišejo. Podatki, ki jih je treba nadalje hraniti za dokazne namene, so izvzeti iz izbrisa do dokončne pojasnitve izrednega dogodka.

 

7 Pravice posameznikov

Imate pravico zahtevati potrditev o tem, ali se zadevni podatki obdelujejo, in pravico do poizvedbe o teh podatkih ter do nadaljnjih informacij in kopije podatkov v skladu s 15. členom SUVP. V skladu s 16. členom SUVP imate pravico zahtevati dopolnitev podatkov, ki se nanašajo na vas, ali popravek napačnih podatkov, ki se nanašajo na vas. V skladu s 17. členom SUVP imate pravico zahtevati, da se zadevni podatki takoj izbrišejo ali, alternativno, v skladu z 18. členom SUVP zahtevate omejitev obdelave podatkov. Imate pravico zahtevati, da so podatki, ki ste nam jih posredovali, prejeti v skladu z 20. členom SUVP, in zahtevati njihovo posredovanje drugim odgovornim osebam. Nadalje imate v skladu s 77. členom SUVP pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

 

8 Pravica do preklica

Pravico imate, da izdano soglasje v skladu s tretjim odstavkom 7. člena SUVP za prihodnje prekličete.

 

9 Pravica do ugovora

Če ste dali svoje soglasje za obdelavo svojih podatkov, ga lahko kadar koli prekličete. Takšen preklic vpliva na dopustnost obdelave vaših osebnih podatkov, potem ko ste nam jih dali. Dokler vaše osebne podatke obdelujemo z opiranjem na ravnovesje interesov, lahko vložite ugovor zoper obdelavo. To velja, če obdelava ni nujna za izpolnitev pogodbe z vami, kar mi vsakokrat opišemo pri opisu funkcije v tej izjavi o varstvu podatkov. Pri uporabi takega ugovora vas prosimo za pojasnitev razlogov, zakaj ne bi smeli obdelovati vaših osebnih podatkov, kot smo storili. V primeru vašega utemeljenega ugovora bomo preučili situacijo in bodisi prekinili ali prilagodili obdelavo podatkov ali pa vam predstavili naše prepričljive zakonite razloge, na podlagi katerih nadaljujemo obdelavo. Seveda lahko kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene oglaševanja in analize podatkov. Sporočite svoj ugovor zaradi oglaševanja neposredno omenjeni odgovorni osebi.

 

10 Brisanje podatkov

Podatki, ki smo jih obdelali, se izbrišejo ali omejijo pri njihovi obdelavi v skladu s 17. in 18. členom SUVP. Če v tej izjavi o varstvu podatkov ni izrecno navedeno, se podatki, ki jih hranimo, izbrišejo takoj, ko jih ne potrebujemo več za svoj namen, brisanje pa ni v nasprotju z nobenimi predpisanimi zahtevami glede hrambe. Če se podatki ne izbrišejo, ker so potrebni za druge zakonite namene, bo njihova obdelava omejena. To pomeni, da bodo podatki blokirani in ne bodo obdelani za druge namene. To velja na primer za podatke, ki jih je treba hraniti zaradi trgovinskih ali davčnih razlogov. V skladu z zakonskimi predpisi traja v Nemčiji shranjevanje 6 let v skladu s prvim odstavkom 257. člena trgovinskega zakonika (trgovinske knjige, zaloge, otvoritvene bilance, letni računovodski izkazi, trgovinske listine, računovodske listine itd.) in 10 let v skladu s prvim odstavkom 147. člena davčnega zakonika (knjige, evidence, poročila o vodenju, računovodski dokumenti, trgovinska in poslovna pisma, davčni dokumenti itd.).

 

11 Spletna trgovina

Če želite naročati v naši spletni trgovini, je za sklenitev pogodbe potrebno, da navedete svoje osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo vašega naročila. Informacije, ki so nujne za izvedbo naročil, so označene ločeno, druge navedbe niso obvezne. Podatke, ki jih navedete, obdelujemo za izvedbo vašega naročila. V ta namen lahko vaše podatke o plačilu posredujemo svoji hišni banki. Pravna podlaga za to je točka b 1. stavka prvega odstavka 6. člena SUVP. Prostovoljno lahko ustvarite uporabniški račun, s katerim lahko shranimo vaše podatke za poznejše nakupe. Ko ustvarite račun pri možnosti »Moj račun«, se podatki, ki jih vnesete, preklicljivo shranijo. Vse druge podatke, vključno s podatki o vašem uporabniškem računu, lahko vedno izbrišete v območju za stranke. Informacije, ki jih navedete, lahko obdelujemo tudi za obveščanje o drugih zanimivih izdelkih iz portfelja ali pošiljanje e-pošte s tehničnimi informacijami. Zaradi trgovinskih in davčnih predpisov smo dolžni deset let hraniti podatke o vašem naslovu, plačilu in naročilu. Vendar pa po dveh letih omejimo obdelavo, tj. vaši podatki se uporabljajo samo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Da bi preprečili nepooblaščen dostop tretjih oseb do vaših osebnih podatkov, zlasti finančnih podatkov, je postopek naročanja šifriran s tehnologijo TLS.

 

12 Šifriranje SSL

Ta stran zaradi varnosti in zaščite prenosa zaupnih vsebin, kot so zahteve, ki nam jih pošljete kot lastniku spletnega mesta, uporablja varnostno šifriranje SSL. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika iz »http://« spremeni v »https://« in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika. Če je šifriranje SSL omogočeno, podatkov, ki nam jih pošljete, ne morejo brati tretje osebe.

 

13 Novice

Z naslednjimi obvestili vas obveščamo o vsebini novic in tudi o postopkih registracije, odpošiljanja in statističnega vrednotenja ter o pravicah do ugovora. Ko se naročite na naše novice, se strinjate s prejemom in opisanimi postopki. Vsebina novic: novice, e-pošte in druga elektronska obvestila z oglaševalskimi informacijami (v nadaljnjem besedilu: »novice«) pošiljamo samo s soglasjem prejemnika ali zakonitim dovoljenjem. Če so v okviru prijave na novice konkretno opisane njihove vsebine, so odločilne za privolitev uporabnikov. Naše novice med drugim vsebujejo informacije o naših storitvah in o nas. Dvojna prijava in beleženje: Prijava za prejemanje naših novic poteka v tako imenovanem postopku dvojne prijave. To pomeni, da boste po prijavi prejeli e-poštno sporočilo s pozivom, da potrdite svojo prijavo. Ta potrditev je potrebna, da se ne more nihče prijaviti s tujimi e-poštnimi naslovi. Prijava na novice se zabeleži, da se omogoči dokazovanje postopka prijave v skladu z zakonskimi zahtevami. To vključuje shranjevanje obdobja prijave in časa potrditve ter naslov IP. Prav tako se zabeležijo spremembe podatkov, shranjenih pri ponudniku storitev pošiljanja. Poverilnice: če se želite prijaviti na novice, zadostuje, da navedete svoj e-poštni naslov. Prosimo vas, da po izbiri v namene osebnega pogovora v prijavi za novice navedete ime. Pošiljanje novic in s tem povezano merjenje uspešnosti se izvede na podlagi privolitve prejemnikov v skladu s točko a prvega odstavka 6. člena SUVP, 7. členom SUVP. Beleženje postopka prijave poteka na podlagi naših zakonitih interesov v skladu prvega odstavka 6. člena SUVP. Naš interes je usmerjen v uporabo varnega sistema, prijaznega uporabnikom, ki služi našim poslovnim interesom in ustreza pričakovanjem uporabnikov ter nam tudi omogoča dokazovanje soglasij. Odjava/preklic – prejemanje naših novic lahko kadar koli prekličete, tj. prekličete svoje soglasje. Povezavo do odjave prejemanja novic najdete na koncu vsakih novic. Da bi zagotovili dokaze o predhodnem pridobljenem soglasju, lahko pridobljene e-poštne naslove največ tri leta hranimo na podlagi naših zakonitih interesov, preden jih izbrišemo za namene pošiljanja novic. Obdelava teh podatkov je omejena na namen morebitne obrambe pred zahtevki. Posamezni zahtevek za izbris je možen kadar koli, če se istočasno potrdi obstoj privolitve. Vsi podatki novic so shranjeni na zaščitenih strežnikih v Nemčiji. Ponudnik storitev uporablja certificirane računske centre in dvojne redundantne varnostne kopije podatkov. Z agencijo, odgovorno za naše novice, imamo sklenjeno pogodbo za obdelavo podatkov o naročilih.

 

14 Novice – ponudnik storitev pošiljanja

Pošiljanje novic poteka prek ponudnika storitve pošiljanja mailingwork, storitve podjetja mailingwork GmbH. Določbe o varstvu podatkov ponudnika storitev pošiljanja najdete tukaj: https://mailingwork.de/datenschutz. Ponudnik storitev pošiljanja se vključi na podlagi naših zakonitih interesov v skladu s točko f prvega odstavka 6. člena SUVP in pogodbe o obdelavi naročil v skladu s 1. stavkom tretjega odstavka 28. člena SUVP. Ponudnik storitev pošiljanja lahko podatke prejemnika uporabi v psevdoniminizirani obliki, to je brez dodelitve uporabniku, za optimizacijo ali izboljšanje lastnih storitev, npr. za tehnično optimizacijo pošiljanja in prikaz novic ali za statistične namene. Vendar ponudnik storitev pošiljanja ne uporablja podatkov naših prejemnikov novic, da bi jih sam naslovil ali posredoval podatke tretjim osebam.

 

15 Novice – merjenje uspeha

Novice vsebujejo tako imenovani »spletni svetilnik«, tj. datoteko v velikosti slikovnih pik, ki jo pri odpiranju novic prikliče naš strežnik, oziroma če vključimo ponudnika storitev pošiljanja, jo prikliče njegov strežnik. V okviru tega priklica se najprej zbirajo tehnični podatki, kot so podatki o brskalniku in vašem sistemu ter vaš naslov IP in čas priklica. Te informacije se uporabljajo za tehnično izboljšanje storitev na podlagi tehničnih podatkov ali ciljnih skupin ter vaših bralnih navad na podlagi njihovih krajev priklica (ki jih je mogoče določiti z uporabo naslova IP) ali časov dostopa. Med statistična zbiranja sodijo tudi ugotovitve, ali se novice odpirajo, kdaj se odpirajo in katere povezave so kliknjene. Te informacije je mogoče zaradi tehničnih razlogov dodeliti posameznim prejemnikom novic. Vendar pa ni naš cilj in ne cilj ponudnika storitev pošiljanja, če je vključen, da spremljamo posamezne uporabnike. Vrednotenja nam služijo predvsem za prepoznavanje bralnih navad naših uporabnikov in prilagajanje naših vsebin ali pošiljanje različnih vsebin v skladu z interesi naših uporabnikov. Temu sledenju lahko kadar koli ugovarjate tako, da kliknete posebno povezavo, ki je navedena v vsaki e-pošti, ali pa nas o tem obvestite prek druge kontaktne poti. Informacije bodo shranjene, dokler ste naročeni na novice. Po odjavi podatke hranimo zgolj statistično in anonimno.

 

16 Piškotki

»Piškotki« so majhne datoteke, ki so shranjene na uporabniških računalnikih. V piškotkih se lahko shranijo različni podatki. Piškotek se uporablja predvsem za shranjevanje podatkov o uporabniku (ali napravi, v kateri je shranjen piškotek) med obiskom ene spletne ponudbe in tudi po njem. Začasni piškotki ali »piškotki seje« ali »začasni piškotki« so piškotki, ki se izbrišejo, ko uporabnik zapusti spletno ponudbo in zapre svoj brskalnik. V takem piškotku se lahko shrani na primer vsebina nakupovalne košarice v spletni trgovini ali stanje prijave. Kot »trajni« ali »shranjeni« piškotki so opisani piškotki, ki ostanejo shranjeni tudi po zaprtju brskalnika. Tako se lahko shrani npr. stanje prijave, če ga uporabniki po nekaj dneh poiščejo. Prav tako se lahko v takem piškotku shranijo interesi uporabnikov, ki se uporabljajo za merjenje obsega ali namene trženja. Kot »piškotke tretjih oseb« ponujajo piškotke drugi ponudniki in ne odgovorna oseba, ki upravlja spletno ponudbo (v nasprotnem primeru, če so piškotki samo njihovi, so to »piškotki prve stranke«). Uporabljati smemo začasne in stalne piškotke, kar tudi pojasnimo v okviru izjave o varstvu podatkov. Če uporabniki ne želijo shraniti piškotkov na svojem računalniku, morajo v sistemskih nastavitvah svojega brskalnika onemogočiti ustrezno možnost. Shranjene piškotke lahko izbrišete v sistemskih nastavitvah brskalnika. Izključitev piškotkov lahko povzroči omejitve delovanja te spletne ponudbe. Splošni ugovor zoper uporabo piškotkov, ki se uporabljajo za spletno trženje, pri različnih storitvah, zlasti v primeru sledenja, je obrazložen na strani ZDA http://www.aboutads.info/choices/ ali na strani EU http://www.youronlinechoices.com/. Poleg tega je mogoče shranjevanje piškotkov doseči tako, da jih izklopite v nastavitvah brskalnika. Upoštevajte, da potem morda ne bo mogoče uporabljati vseh funkcij te spletne ponudbe.

 

17 Google Analytics

Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interes za analizo, optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f prvega odstavka 6. člena SUVP) uporabljamo storitev Google Analytics, storitev za analizo spletnih strani podjetja Google LLC (»Google«). Google uporablja piškotke. Podatki o uporabi spletne ponudbe s strani uporabnikov, ki jih ustvari piškotek, se praviloma prenesejo v strežnik podjetja Google v ZDA in tam shranijo. Google je certificiran v skladu s Sporazumom o zaščiti zasebnosti in s tem zagotavlja upoštevanje evropskega zakona o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google bo te podatke uporabil v našem naročilu, da oceni uporabo naše spletne ponudbe s strani uporabnikov, da sestavi poročila o dejavnostih znotraj te spletne ponudbe in da za nas opravlja dodatne storitve, povezane z uporabo te spletne strani in interneta. Pri tem je mogoče iz obdelanih podatkov ustvariti psevdonimizirane uporabniške profile. Google Analytics uporabljamo samo z aktivirano anonimizacijo naslovov IP. To pomeni, da bo Google skrajšal naslove IP uporabnikov v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah, ki so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih bo celotni naslov IP poslan v strežnik podjetja Google v ZDA in tam skrajšan. Naslov IP, ki ga posreduje brskalnik uporabnika, se ne združi z drugimi podatki Google. Uporabniki lahko z ustrezno nastavitvijo brskalnika preprečijo shranjevanje piškotkov; uporabniki lahko tudi preprečijo zbiranje podatkov, ki jih ustvarja piškotek, in podatkov, ki se nanašajo na uporabo spletne ponudbe prek storitve Google ter obdelavo teh podatkov pri podjetju Google tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Če želite več informacij o tem, kako podjetje Google uporablja podatke, o možnostih nastavitev in možnostih ugovora, obiščite spletne strani Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (»Uporaba podatkov pri podjetju Google pri uporabi spletnih strani ali aplikacij naših partnerjev«), http://www.google.com/policies/technologies/ads (»Uporaba podatkov za oglaševalske namene«), http://www.google.de/settings/ads (»Upravljanje podatkov, ki jih Google uporablja za prikazovanje oglaševanja«). Zbiranje prek storitve Google Analytics lahko namesto z namestitvijo vtičnika za brskalnik, predvsem v spletnih brskalnikih mobilnih naprav, preprečite tako, da kliknete naslednjo povezavo: Deaktiviranje storitve Google Analytics S tem se tako imenovani piškotek za zavrnitev sodelovanja shrani v vaši napravi in preprečuje zbiranje vaših podatkov prek storitve Google Analytics pri obisku te spletne strani.

 

18 Seguimiento de conversiones de Google AdWords

Storitev Google Analytics uporabljamo pri oblikovanju kot »Universal-Analytics«. »Universal Analytics« pomeni postopek storitve Google Analytics, pri katerem uporabniška analiza poteka na psevdoniminizirani oznaki ID uporabnika in s tem ustvari psevdonimiziran profil uporabnika z informacijami o uporabi različnih naprav (tako imenovane »sledenje med napravami«) .

 

19 Sledenje konverzijam programa Google AdWords

Za statistično zbiranje uporabe naše spletne strani in da jo ovrednotimo za namene optimizacije naše spletne strani, uporabljamo tudi sledenje konverzijam podjetja Google. Pravna podlaga za to je točka f 1. stavka prvega odstavka 6. člena SUVP. Pri tem program Google AdWords shrani piškotek (glejte 4. točko) v vašem računalniku, če ste našo spletno stran obiskali prek oglasa v iskalniku Google. Ti piškotki prenehajo veljati po 30 dneh in se ne uporabljajo za osebno identifikacijo. Če uporabnik obišče določene strani spletne strani stranke programa AdWords in piškotek še ni potekel, lahko Google in stranka prepoznata, da je uporabnik kliknil oglas in je bil preusmerjen na to stran. Vsaka stranka programa AdWords prejme drugačen piškotek. Piškotkov ni mogoče spremljati prek spletnih strani strank programa AdWords. Podatki, zbrani s piškotkom konverzije, se uporabljajo za ustvarjanje statistike konverzij za stranke programa Adwords, ki so se odločili za sledenje konverzijam. Stranke programa AdWords izvedo skupno število uporabnikov, ki so kliknili njihov oglas in so bili preusmerjeni na stran, predvideno z oznako za sledenje konverzijam. Vendar pa ne prejemajo informacij, s katerimi se lahko uporabniki osebno identificirajo. Če ne želite sodelovati v postopku sledenja, lahko zavrnete tudi za to zahtevano nastavitev piškotka – na primer prek nastavitve brskalnika, ki na splošno onemogoča samodejno nastavitev piškotkov. Prav tako lahko onemogočite piškotke za sledenje konverzijam z nastavitvijo svojega brskalnika tako, da blokira piškotke domene www.googleadservices.com. Pravilnik podjetja Google o zasebnosti pri sledenju konverzijam najdete tukaj (https://services.google.com/sitestats/de.html).

 

20 Zemljevidi Google

Vključujemo zemljevide storitve Google Maps, ki jo ponuja podjetje Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Izjava o varstvu podatkov: https://www.google.com/policies/privacy/, zavrnitev sodelovanja: https://adssettings.google.com/authenticated. Google z obiskom spletne strani prejme informacije, da ste priklicali ustrezno podstran naše spletne strani. Poleg tega se posredujejo različni splošni osebni podatki, kot so naslov IP, datum in čas zahteve, vsebina zahteve, stanje dostopa, vsakokratna količina prenesenih podatkov, spletna stran, iz katere izvira zahteva, brskalnik, operacijski sistem in njegov vmesnik, jezik in različica programske opreme brskalnika, razlika v časovnem pasu glede na greenwiški srednji čas. To se izvede ne glede na to, ali Google zagotavlja uporabniški račun, prek katerega ste prijavljeni, ali če ni uporabniškega računa. Ko ste prijavljeni v Google, se vaši podatki dodelijo neposredno vašemu računu. Če ne želite dodelitve s svojim profilom Google, se morate pred aktiviranjem gumba odjaviti. Google shrani vaše podatke kot uporabniški profil in jih uporablja za namene oglaševanja, tržnih raziskav in/ali oblikovanja spletnih strani v skladu s potrebami. Tako vrednotenje se (celo tudi za neprijavljene uporabnike) izvaja zlasti za namene oglaševanja na podlagi potreb in za obveščanje drugih uporabnikov družbenega omrežja o vaših dejavnostih na našem spletnem mestu. Imate pravico do ugovora zoper ustvarjanje teh uporabniških profilov, pri čemer se morate za njeno uveljavitev obrniti na Google.

 

21 Spletna prisotnost v družbenih medijih

V družabnih omrežjih in platformah ohranjamo spletno prisotnost, da bi komunicirali s tam aktivnimi strankami, interesenti in uporabniki ter jih tam obveščali o storitvah. Ob priklicu ustreznih posameznih omrežij in platform veljajo poslovni pogoji in smernice za obdelavo podatkov njihovih ustreznih lastnikov. Če ni drugače navedeno v okviru naše izjave o varstvu podatkov, obdelujemo podatke uporabnikov, ki v družabnih omrežjih in platformah komunicirajo z nami, npr. pišejo prispevke o naši spletni prisotnosti ali nam pošiljajo sporočila.

 

22 Vključevanje storitev in vsebin tretjih oseb

V okviru svoje spletne ponudbe na podlagi zakonitih interesov (tj. interes za analizo, optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f prvega odstavka 6. člena SUVP) vključujemo ponudbe vsebin ali storitev tretjih oseb, kot so videoposnetki ali vrste pisav (v nadaljnjem besedilu enotno imenovani »vsebine«). To predpostavlja, da ponudniki tretjih oseb teh vsebin zaznajo naslov IP uporabnikov, ker brez naslova IP vsebin ni mogoče poslati drugim brskalnikom. Naslov IP je pri tem potreben za predstavitev teh vsebin. Prizadevamo si uporabljati samo take vsebine, katerih posamezni ponudniki uporabljajo naslov IP samo za dostavo vsebine. Ponudniki tretjih oseb lahko dalje uporabljajo tako imenovane oznake slikovnih pik (nevidne grafike, imenovane tudi »spletni svetilniki«) za statistične ali trženjske namene. Z »oznakami slikovnih pik« je mogoče ovrednotiti informacije, kot je promet obiskovalcev na straneh tega spletnega mesta. Psevdonimizirane informacije je mogoče dalje shraniti v piškotke v uporabnikovih napravah in lahko med drugim vsebujejo tehnične informacije o brskalniku in operacijskem sistemu, sklicevane spletne strani, čas obiska in dodatne podatke o uporabi naše spletne ponudbe ter se povezujejo s takimi podatki iz drugih virov.

 

23 Pisave Google

Vključujemo pisave (»Google Fonts«) ponudnika Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Izjava o varstvu podatkov: https://www.google.com/policies/privacy/, zavrnitev sodelovanja: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

24 Youtube

Vključujemo videoposnetke platforme YouTube ponudnika Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Izjava o varstvu podatkov: https://www.google.com/policies/privacy/, zavrnitev sodelovanja: https://adssettings.google.com/authenticated. YouTube z obiskom spletne strani prejme podatke, da ste priklicali ustrezne podstrani naše spletne strani. Poleg tega se posredujejo različni splošni osebni podatki, kot so naslov IP, datum in čas zahteve, vsebina zahteve, stanje dostopa, vsakokratna količina prenesenih podatkov, spletna stran, iz katere izvira zahteva, brskalnik, operacijski sistem in njegov vmesnik, jezik in različica programske opreme brskalnika, razlika v časovnem pasu glede na greenwiški srednji čas. To se izvede ne glede na to, ali YouTube zagotavlja uporabniški račun, prek katerega ste prijavljeni, ali če ni uporabniškega računa. Ko ste prijavljeni v Google, se vaši podatki dodelijo neposredno vašemu računu. Če ne želite dodelitve s svojim profilom YouTube, se morate pred aktiviranjem gumba odjaviti. YouTube shrani vaše podatke kot uporabniški profil in jih uporablja za namene oglaševanja, tržnih raziskav in/ali oblikovanja spletnih strani v skladu s potrebami. Tako vrednotenje se (celo tudi za neprijavljene uporabnike) izvaja zlasti za namene oglaševanja na podlagi potreb in za obveščanje drugih uporabnikov družbenega omrežja o vaših dejavnostih na našem spletnem mestu. Imate pravico do ugovora zoper ustvarjanje teh uporabniških profilov, pri čemer se morate za njeno uveljavitev obrniti na YouTube

 

25 Uporaba družbenih vtičnikov Facebook

Na podlagi naših zakonitih interesov (tj. interesi za analizo, optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f prvega odstavka 6. člena SUVP) uporabljamo družbene vtičnike (»Plugins«) družbenega omrežja facebook.com, ki ga upravlja Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Harbour Grand Canal, Dublin 2, Irska (»Facebook«). Vtičniki lahko predstavljajo interakcijske elemente ali vsebine (npr. videoposnetke, slike ali besedilne prispevke) in jih je mogoče prepoznati po logotipu za Facebook (beli »f« na modri plošči, izrazi »Všeč«, »Všeč mi je« ali »Palec navzgor«) ali so označene z dodatkom »Facebook Social Plugin«. Seznam in videz družbenih vtičnikov Facebook si lahko ogledate tukaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook je certificiran v skladu s Sporazumom o zaščiti zasebnosti in s tem zagotavlja upoštevanje evropskega zakona o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Ko uporabnik prikliče funkcijo te spletne ponudbe, ki vključuje tak vtičnik, njegova naprava vzpostavi neposredno povezavo s strežniki Facebook. Facebook pošlje vsebino vtičnika neposredno napravi uporabnika in jo vključi v spletno ponudbo. Pri tem je mogoče iz obdelanih podatkov ustvariti uporabniške profile. Zato nismo vplivali na obseg podatkov, ki jih Facebook zbira s tem vtičnikom, in zato uporabnike obveščamo v skladu z znanjem. Z vključitvijo vtičnikov Facebook prejme informacije, da je uporabnik priklical ustrezno stran spletne ponudbe. Če je uporabnik prijavljen v Facebook, lahko Facebook dodeli obisk njegovemu računu Facebook. Če uporabniki med seboj sodelujejo z vtičniki, na primer pritisnejo gumb »Všeč mi je« ali oddajo komentar, se ustrezna informacija iz vaše naprave prenese neposredno v Facebook in se tam shrani. Če uporabnik ni član spletišča Facebook, še vedno obstaja možnost, da bo Facebook odkril in shranil njegov naslov IP. Po podatkih podjetja Facebook se v Nemčiji shrani samo en anonimiziran naslov IP. Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnja obdelava in uporabe podatkov prek spletišča Facebook ter s tem povezanih pravic in možnosti nastavitev za zaščito zasebnosti uporabnikov lahko najdete v obvestilih spletišča Facebook o varstvu podatkov: https://www.facebook.com/about/privacy/. Če je uporabnik član spletišča Facebook in ne želi, da Facebook prek te spletne ponudbe zbira podatke o njem ali da jih poveže s podatki o članih, shranjenih v spletišču Facebook, se mora pred uporabo naše spletne ponudbe odjaviti iz računa Facebook in izbrisati piškotke. Dodatne nastavitve in ugovori glede uporabe podatkov za oglaševalske namene so mogoči znotraj nastavitev profila Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ali prek ameriške strani http://www.aboutads.info/choices/ ali na strani EU http://www.youronlinechoices.com/. Nastavitve se izvedejo neodvisno od platforme, kar pomeni, da se prevzamejo za vse naprave, kot so namizni računalniki ali mobilne naprave.

 

26 Splošno obvestilo za Instagram, Xing, LinkedIn

V povezavi z omrežji Instagram, Xing in LinkedIn uporabljamo samo vtičnike družbenih socialnih medijev. Tukaj se načeloma uporablja tako imenovana rešitev z dvema klikoma. To pomeni, da se ob vašem obisku naše spletne strani načeloma osebni podatki najprej ne posredujejo ponudnikom vtičnikov. Ponudnika vtičnika prepoznate po oznaki v okvirčku nad prvo črko ali logotipu. Ponujamo vam možnost, da prek gumba komunicirate neposredno s ponudnikom vtičnika. Če kliknete označeno polje in ga s tem aktivirate, ponudnik vtičnika prejme informacije, da ste priklicali ustrezno spletno mesto naše spletne ponudbe. Po potrebi se po podatkih navedenega ponudnika v Nemčiji vaš naslov IP anonimizira takoj po zbiranju. Z aktiviranjem vtičnika se vaši osebni podatki posredujejo ustreznemu ponudniku vtičnikov in tam shranijo (pri ameriških ponudnikih v ZDA). Ker ponudnik vtičnikov izvaja zbiranje podatkov predvsem prek piškotkov, vam priporočamo, da izbrišete vse piškotke, preden v varnostnih nastavitvah svojega brskalnika kliknete sivo označeno polje. Opozarjamo, da nimamo vpliva ne na zbrane podatke in ne na postopke obdelave podatkov, niti nam niso znani celoten obseg zbiranja podatkov, namen obdelave in obdobje hrambe. Tudi o brisanju podatkov, ki jih zbirajo ponudniki vtičnikov, nimamo nobenih informacij. Izhajati je treba iz tega, da ponudniki vtičnikov shranjujejo podatke, zbrane o vas, kot uporabniške profile in jih po potrebi uporabljajo za oglaševanje, tržne raziskave in/ali oblikovanje spletne strani glede na potrebe. Imate pravico do ugovora zoper oblikovanje teh uporabniških profilov, pri čemer se morate za njeno uveljavitev obrniti na ustreznega ponudnika vtičnikov. Z vtičniki vam ponujamo priložnost za interakcijo z družbenimi omrežji in drugimi uporabniki, da izboljšamo svojo ponudbo in da jo vam kot uporabniku naredimo zanimivejšo. Pravna podlaga za uporabo vtičnikov je točka f 1. stavka prvega odstavka 6. člena SUVP. Prenos podatkov poteka ne glede na to, ali imate račun pri ponudniku vtičnikov in ali ste vanj prijavljeni. Če ste prijavljeni pri ponudniku vtičnikov, se podatki, zbrani pri nas, dodelijo neposredno obstoječemu računu pri ponudniku vtičnikov. Če pritisnete aktivirani gumb in npr. vzpostavite povezavo s stranjo, ponudnik vtičnikov shrani tudi te podatke v vaš uporabniški račun in ga javno deli z vašimi stiki. Priporočamo, da se redno odjavite po uporabi družbenega omrežja, še posebej pa pred aktiviranjem gumba, ker lahko s tem preprečite dodelitev vašemu profilu pri ponudniku vtičnikov.

 

27 Instagram

V okviru naše spletne ponudbe lahko vključujemo funkcije in vsebino storitve Instagram, ki jo ponuja podjetje Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ZDA. To lahko vključuje na primer vsebine, kot so slike, videoposnetki ali besedilo in gumbi, s katerimi lahko uporabniki sporočijo svoje zadovoljstvo glede vsebin in se naročijo na avtorje vsebin ali na naše prispevke. Če so uporabniki člani platforme Instagram, lahko Instagram priklice zgoraj navedenih vsebin in funkcij dodeli tamkajšnjim profilom uporabnikov. Izjava podjetja Instagram o varstvu podatkov: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

28 Xing

V okviru naše spletne ponudbe lahko vdelamo funkcije in vsebine storitve Xing, ki jih ponuja družba XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemčija. To lahko vključuje na primer vsebine, kot so slike, videoposnetki ali besedilo in gumbi, s katerimi lahko uporabniki sporočijo svoje zadovoljstvo glede vsebin in se naročijo na avtorje vsebin ali na naše prispevke. Če so uporabniki člani platforme Xing, lahko Xing priklic zgoraj navedenih vsebin in funkcij dodeli tamkajšnjim profilom uporabnikov. Izjava podjetja Xing o varstvu podatkov: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

29 LinkedIn

V okviru naše spletne ponudbe lahko vključite funkcije in vsebino storitve LinkedIn, ki jo ponuja podjetje LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska. Sem lahko sodijo na primer vsebine, kot so slike, videoposnetki ali besedilo in gumbi, ki uporabnikom omogočajo skupno rabo vsebin te spletne ponudbe znotraj spletišča LinkedIn. Če so uporabniki člani platforme LinkedIn, lahko LinkedIn priklic zgoraj navedenih vsebin in funkcij dodeli tamkajšnjim profilom uporabnikov. Izjava podjetja LinkedIn o varstvu podatkov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.. LinkedIn je certificiran v skladu s Sporazumom o zaščiti zasebnosti in s tem zagotavlja upoštevanje evropskega zakona o varstvu podatkov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Izjava o varstvu podatkov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, zavrnitev sodelovanja: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Spremembe in posodobitve izjave o varstvu podatkov
Prosimo vas, da se redno pozanimate o vsebini naše izjave o varstvu podatkov. Izjavo o varstvu podatkov bomo prilagodili takoj, ko bo to potrebno zaradi obdelav podatkov, ki jih izvajamo. Obveščali vas bomo takoj, ko bo zaradi sprememb potrebna vaša udeležba (npr. soglasje) ali drugo posamezno obvestilo.
scroll top