Menu

OBVESTILO O VARSTVU PODATKOV

Obvestilo o varstvu podatkov za uporabo domače strani

Veseli nas vaše zanimanje za našo spletno stran. Varovanje vaše zasebnosti nam je zelo pomembno. V nadaljevanju vas bomo podrobno seznanili z ravnanjem z vašimi podatki.

1 Izjava o varstvu podatkov

Ta izjava o varstvu podatkov pojasnjuje način, obseg in namen obdelave osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: »podatki«) v okviru naše spletne ponudbe in povezanih spletnih mest, funkcij in vsebin ter zunanje spletne prisotnosti, kot so naši profili v družbenih medijih (v nadaljnjem besedilu skupaj: »spletna ponudba«). Poleg tega so prikazana splošna načela našega zbiranja podatkov. Kar zadeva uporabljene izraze, kot so »obdelava« ali »odgovorna oseba«, se sklicujemo na opredelitve iz 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (SUVP). To obvestilo o varstvu podatkov ima prednost pred splošnim obvestilom o varstvu podatkov (obvezni podatki v skladu z 12. členom in drugimi členi SUVP). Če v tem obvestilu o varstvu podatkov za uporabo domače strani niso sprejete nobene ureditve, veljajo ustrezne določbe splošnega obvestila o varstvu podatkov.

 

2 Kontaktni podatki odgovorne osebe

Odgovorna oseba v skladu s sedmim odstavkom 4. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (SUVP) je podjetje
DESOI GmbH,
Gewerbestraße 16,
36148 Kalbach/Rhön,
info@desoi.de (glejte kolofon).

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Kontaktni podatki (poslovni)
Podjetje: BerIsDa GmbH
Naslov: Rangstraße 9,
36037 Fulda
Tel.: +49 / 661 29 69 80 90
E-naslov: datenschutz@berisda.de
www.berisda.de

 

3 Obseg obdelave osebnih podatkov

Načeloma zbiramo in uporabljamo osebne podatke uporabnikov samo v obsegu, potrebnem za zagotavljanje funkcionalnega spletnega mesta ter naših vsebin in storitev. Zbiranje in uporaba osebnih podatkov uporabnikov potekata redno le s soglasjem uporabnika. Izjema velja za primere, v katerih predhodnega soglasja ni mogoče pridobiti iz dejanskih razlogov in je obdelava podatkov dovoljena z zakonom.

 

4 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Če za obdelavo osebnih podatkov pridobimo soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se uporablja točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (SUVP) kot pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov. Pri obdelavi osebnih podatkov, potrebnih za izvajanje pogodbe, za katero je pogodbena stranka posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, se kot pravna podlaga uporablja točka b prvega odstavka 6. člena SUVP. To velja tudi za postopke obdelave, potrebne za izvajanje predpogodbenih ukrepov. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje zakonske obveznosti, ki velja za naše podjetje, se kot pravna podlaga uporablja točka c prvega odstavka 6. člena SUVP. Če obdelavo osebnih podatkov zahtevajo življenjski interes posameznika ali katere koli druge fizične osebe, na katere se nanašajo osebni podatki, se kot pravna podlaga uporablja točka d prvega odstavka 6. člena SUVP. Če je obdelava potrebna za zaščito zakonitih interesov našega podjetja ali tretje osebe in če interesi, temeljne pravice in temeljne svoboščine posameznika ne prevladajo nad prejšnjim interesom, se kot pravna podlaga za obdelavo uporablja točka f prvega odstavka 6. člena SUVP.

 

5 Gostovanje in pošiljanje e-pošte

Storitve gostovanja, ki jih uporabljamo, so namenjene zagotavljanju naslednjih storitev: infrastrukturne in platformne storitve, računalniške zmogljivosti, storitve shranjevanja in baze podatkov, pošiljanje e-pošte, storitve varnosti in tehničnega vzdrževanja, ki jih uporabljamo za delovanje te spletne ponudbe. Tukaj ali mi ali naš ponudnik gostovanja obdelujemo podatke o zalogah, podatke o stikih, podatke o vsebini, podatke o pogodbah, podatke o uporabi, meta in komunikacijske podatke strank, zainteresirane stranke in obiskovalce te spletne ponudbe na podlagi naših zakonitih interesov za učinkovito in varno zagotavljanje te spletne ponudbe v skladu s točko f prvega odstavka 6. člena SUVP v povezavi z 28. členom SUVP (pogodba o obdelavi naročila).

 

6 Zbiranje podatkov o dostopu in dnevnikov

Mi ali naš ponudnik gostovanja zbiramo na podlagi zakonitih interesov v smislu točke f prvega odstavka 6. člena SUVP podatke o vsakem dostopu do strežnika, v katerem se ta storitev nahaja (tako imenovane datoteke strežniškega dnevnika). Podatki o dostopu vključujejo ime obiskanega spletnega mesta, datoteke, datum in čas obiska, količino prenesenih podatkov, sporočilo o uspešnem obisku, vrsto brskalnika in različico, uporabniški operacijski sistem, URL napotitelja (predhodno obiskana stran), naslov IP in zahtevanega ponudnika. Podatki o dnevniški datoteki se iz varnostnih razlogov (npr. za preiskovanje zlorab ali goljufivih dejavnosti) shranijo največ 7 dni in se nato izbrišejo. Podatki, ki jih je treba nadalje hraniti za dokazne namene, so izvzeti iz izbrisa do dokončne pojasnitve izrednega dogodka.

 

7 Pravice posameznikov

Imate pravico zahtevati potrditev o tem, ali se zadevni podatki obdelujejo, in pravico do poizvedbe o teh podatkih ter do nadaljnjih informacij in kopije podatkov v skladu s 15. členom SUVP. V skladu s 16. členom SUVP imate pravico zahtevati dopolnitev podatkov, ki se nanašajo na vas, ali popravek napačnih podatkov, ki se nanašajo na vas. V skladu s 17. členom SUVP imate pravico zahtevati, da se zadevni podatki takoj izbrišejo ali, alternativno, v skladu z 18. členom SUVP zahtevate omejitev obdelave podatkov. Imate pravico zahtevati, da so podatki, ki ste nam jih posredovali, prejeti v skladu z 20. členom SUVP, in zahtevati njihovo posredovanje drugim odgovornim osebam. Nadalje imate v skladu s 77. členom SUVP pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

 

8 Pravica do preklica

Pravico imate, da izdano soglasje v skladu s tretjim odstavkom 7. člena SUVP za prihodnje prekličete.

 

9 Pravica do ugovora

Če ste dali svoje soglasje za obdelavo svojih podatkov, ga lahko kadar koli prekličete. Takšen preklic vpliva na dopustnost obdelave vaših osebnih podatkov, potem ko ste nam jih dali. Dokler vaše osebne podatke obdelujemo z opiranjem na ravnovesje interesov, lahko vložite ugovor zoper obdelavo. To velja, če obdelava ni nujna za izpolnitev pogodbe z vami, kar mi vsakokrat opišemo pri opisu funkcije v tej izjavi o varstvu podatkov. Pri uporabi takega ugovora vas prosimo za pojasnitev razlogov, zakaj ne bi smeli obdelovati vaših osebnih podatkov, kot smo storili. V primeru vašega utemeljenega ugovora bomo preučili situacijo in bodisi prekinili ali prilagodili obdelavo podatkov ali pa vam predstavili naše prepričljive zakonite razloge, na podlagi katerih nadaljujemo obdelavo. Seveda lahko kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene oglaševanja in analize podatkov. Sporočite svoj ugovor zaradi oglaševanja neposredno omenjeni odgovorni osebi.

 

10 Brisanje podatkov

Podatki, ki smo jih obdelali, se izbrišejo ali omejijo pri njihovi obdelavi v skladu s 17. in 18. členom SUVP. Če v tej izjavi o varstvu podatkov ni izrecno navedeno, se podatki, ki jih hranimo, izbrišejo takoj, ko jih ne potrebujemo več za svoj namen, brisanje pa ni v nasprotju z nobenimi predpisanimi zahtevami glede hrambe. Če se podatki ne izbrišejo, ker so potrebni za druge zakonite namene, bo njihova obdelava omejena. To pomeni, da bodo podatki blokirani in ne bodo obdelani za druge namene. To velja na primer za podatke, ki jih je treba hraniti zaradi trgovinskih ali davčnih razlogov. V skladu z zakonskimi predpisi traja v Nemčiji shranjevanje 6 let v skladu s prvim odstavkom 257. člena trgovinskega zakonika (trgovinske knjige, zaloge, otvoritvene bilance, letni računovodski izkazi, trgovinske listine, računovodske listine itd.) in 10 let v skladu s prvim odstavkom 147. člena davčnega zakonika (knjige, evidence, poročila o vodenju, računovodski dokumenti, trgovinska in poslovna pisma, davčni dokumenti itd.).

 

11 Spletna trgovina

Če želite naročati v naši spletni trgovini, je za sklenitev pogodbe potrebno, da navedete svoje osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo vašega naročila. Informacije, ki so nujne za izvedbo naročil, so označene ločeno, druge navedbe niso obvezne. Podatke, ki jih navedete, obdelujemo za izvedbo vašega naročila. V ta namen lahko vaše podatke o plačilu posredujemo svoji hišni banki. Pravna podlaga za to je točka b 1. stavka prvega odstavka 6. člena SUVP. Prostovoljno lahko ustvarite uporabniški račun, s katerim lahko shranimo vaše podatke za poznejše nakupe. Ko ustvarite račun pri možnosti »Moj račun«, se podatki, ki jih vnesete, preklicljivo shranijo. Vse druge podatke, vključno s podatki o vašem uporabniškem računu, lahko vedno izbrišete v območju za stranke. Informacije, ki jih navedete, lahko obdelujemo tudi za obveščanje o drugih zanimivih izdelkih iz portfelja ali pošiljanje e-pošte s tehničnimi informacijami. Zaradi trgovinskih in davčnih predpisov smo dolžni deset let hraniti podatke o vašem naslovu, plačilu in naročilu. Vendar pa po dveh letih omejimo obdelavo, tj. vaši podatki se uporabljajo samo za izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Da bi preprečili nepooblaščen dostop tretjih oseb do vaših osebnih podatkov, zlasti finančnih podatkov, je postopek naročanja šifriran s tehnologijo TLS.

 

12 Šifriranje SSL

Ta stran zaradi varnosti in zaščite prenosa zaupnih vsebin, kot so zahteve, ki nam jih pošljete kot lastniku spletnega mesta, uporablja varnostno šifriranje SSL. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika iz »http://« spremeni v »https://« in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika. Če je šifriranje SSL omogočeno, podatkov, ki nam jih pošljete, ne morejo brati tretje osebe.

 

13 Novice

Z naslednjimi obvestili vas obveščamo o vsebini novic in tudi o postopkih registracije, odpošiljanja in statističnega vrednotenja ter o pravicah do ugovora. Ko se naročite na naše novice, se strinjate s prejemom in opisanimi postopki. Vsebina novic: novice, e-pošte in druga elektronska obvestila z oglaševalskimi informacijami (v nadaljnjem besedilu: »novice«) pošiljamo samo s soglasjem prejemnika ali zakonitim dovoljenjem. Če so v okviru prijave na novice konkretno opisane njihove vsebine, so odločilne za privolitev uporabnikov. Naše novice med drugim vsebujejo informacije o naših storitvah in o nas. Dvojna prijava in beleženje: Prijava za prejemanje naših novic poteka v tako imenovanem postopku dvojne prijave. To pomeni, da boste po prijavi prejeli e-poštno sporočilo s pozivom, da potrdite svojo prijavo. Ta potrditev je potrebna, da se ne more nihče prijaviti s tujimi e-poštnimi naslovi. Prijava na novice se zabeleži, da se omogoči dokazovanje postopka prijave v skladu z zakonskimi zahtevami. To vključuje shranjevanje obdobja prijave in časa potrditve ter naslov IP. Prav tako se zabeležijo spremembe podatkov, shranjenih pri ponudniku storitev pošiljanja. Poverilnice: če se želite prijaviti na novice, zadostuje, da navedete svoj e-poštni naslov. Prosimo vas, da po izbiri v namene osebnega pogovora v prijavi za novice navedete ime. Pošiljanje novic in s tem povezano merjenje uspešnosti se izvede na podlagi privolitve prejemnikov v skladu s točko a prvega odstavka 6. člena SUVP, 7. členom SUVP. Beleženje postopka prijave poteka na podlagi naših zakonitih interesov v skladu prvega odstavka 6. člena SUVP. Naš interes je usmerjen v uporabo varnega sistema, prijaznega uporabnikom, ki služi našim poslovnim interesom in ustreza pričakovanjem uporabnikov ter nam tudi omogoča dokazovanje soglasij. Odjava/preklic – prejemanje naših novic lahko kadar koli prekličete, tj. prekličete svoje soglasje. Povezavo do odjave prejemanja novic najdete na koncu vsakih novic. Da bi zagotovili dokaze o predhodnem pridobljenem soglasju, lahko pridobljene e-poštne naslove največ tri leta hranimo na podlagi naših zakonitih interesov, preden jih izbrišemo za namene pošiljanja novic. Obdelava teh podatkov je omejena na namen morebitne obrambe pred zahtevki. Posamezni zahtevek za izbris je možen kadar koli, če se istočasno potrdi obstoj privolitve. Vsi podatki novic so shranjeni na zaščitenih strežnikih v Nemčiji. Ponudnik storitev uporablja certificirane računske centre in dvojne redundantne varnostne kopije podatkov. Z agencijo, odgovorno za naše novice, imamo sklenjeno pogodbo za obdelavo podatkov o naročilih.

 

14 Novice – ponudnik storitev pošiljanja

Pošiljanje novic poteka prek ponudnika storitve pošiljanja mailingwork, storitve podjetja mailingwork GmbH. Določbe o varstvu podatkov ponudnika storitev pošiljanja najdete tukaj: https://mailingwork.de/datenschutz. Ponudnik storitev pošiljanja se vključi na podlagi naših zakonitih interesov v skladu s točko f prvega odstavka 6. člena SUVP in pogodbe o obdelavi naročil v skladu s 1. stavkom tretjega odstavka 28. člena SUVP. Ponudnik storitev pošiljanja lahko podatke prejemnika uporabi v psevdoniminizirani obliki, to je brez dodelitve uporabniku, za optimizacijo ali izboljšanje lastnih storitev, npr. za tehnično optimizacijo pošiljanja in prikaz novic ali za statistične namene. Vendar ponudnik storitev pošiljanja ne uporablja podatkov naših prejemnikov novic, da bi jih sam naslovil ali posredoval podatke tretjim osebam.

 

15 Novice – merjenje uspeha

Novice vsebujejo tako imenovani »spletni svetilnik«, tj. datoteko v velikosti slikovnih pik, ki jo pri odpiranju novic prikliče naš strežnik, oziroma če vključimo ponudnika storitev pošiljanja, jo prikliče njegov strežnik. V okviru tega priklica se najprej zbirajo tehnični podatki, kot so podatki o brskalniku in vašem sistemu ter vaš naslov IP in čas priklica. Te informacije se uporabljajo za tehnično izboljšanje storitev na podlagi tehničnih podatkov ali ciljnih skupin ter vaših bralnih navad na podlagi njihovih krajev priklica (ki jih je mogoče določiti z uporabo naslova IP) ali časov dostopa. Med statistična zbiranja sodijo tudi ugotovitve, ali se novice odpirajo, kdaj se odpirajo in katere povezave so kliknjene. Te informacije je mogoče zaradi tehničnih razlogov dodeliti posameznim prejemnikom novic. Vendar pa ni naš cilj in ne cilj ponudnika storitev pošiljanja, če je vključen, da spremljamo posamezne uporabnike. Vrednotenja nam služijo predvsem za prepoznavanje bralnih navad naših uporabnikov in prilagajanje naših vsebin ali pošiljanje različnih vsebin v skladu z interesi naših uporabnikov. Temu sledenju lahko kadar koli ugovarjate tako, da kliknete posebno povezavo, ki je navedena v vsaki e-pošti, ali pa nas o tem obvestite prek druge kontaktne poti. Informacije bodo shranjene, dokler ste naročeni na novice. Po odjavi podatke hranimo zgolj statistično in anonimno.

 

16 Piškotki

»Piškotki« so majhne datoteke, ki so shranjene na uporabniških računalnikih. V piškotkih se lahko shranijo različni podatki. Piškotek se uporablja predvsem za shranjevanje podatkov o uporabniku (ali napravi, v kateri je shranjen piškotek) med obiskom ene spletne ponudbe in tudi po njem. Začasni piškotki ali »piškotki seje« ali »začasni piškotki« so piškotki, ki se izbrišejo, ko uporabnik zapusti spletno ponudbo in zapre svoj brskalnik. V takem piškotku se lahko shrani na primer vsebina nakupovalne košarice v spletni trgovini ali stanje prijave. Kot »trajni« ali »shranjeni« piškotki so opisani piškotki, ki ostanejo shranjeni tudi po zaprtju brskalnika. Tako se lahko shrani npr. stanje prijave, če ga uporabniki po nekaj dneh poiščejo. Prav tako se lahko v takem piškotku shranijo interesi uporabnikov, ki se uporabljajo za merjenje obsega ali namene trženja. Kot »piškotke tretjih oseb« ponujajo piškotke drugi ponudniki in ne odgovorna oseba, ki upravlja spletno ponudbo (v nasprotnem primeru, če so piškotki samo njihovi, so to »piškotki prve stranke«). Uporabljati smemo začasne in stalne piškotke, kar tudi pojasnimo v okviru izjave o varstvu podatkov. Če uporabniki ne želijo shraniti piškotkov na svojem računalniku, morajo v sistemskih nastavitvah svojega brskalnika onemogočiti ustrezno možnost. Shranjene piškotke lahko izbrišete v sistemskih nastavitvah brskalnika. Izključitev piškotkov lahko povzroči omejitve delovanja te spletne ponudbe. Splošni ugovor zoper uporabo piškotkov, ki se uporabljajo za spletno trženje, pri različnih storitvah, zlasti v primeru sledenja, je obrazložen na strani ZDA http://www.aboutads.info/choices/ ali na strani EU http://www.youronlinechoices.com/. Poleg tega je mogoče shranjevanje piškotkov doseči tako, da jih izklopite v nastavitvah brskalnika. Upoštevajte, da potem morda ne bo mogoče uporabljati vseh funkcij te spletne ponudbe.

 

17 Google Analytics

1. Opis in obseg obdelave podatkov
To spletno mesto uporablja funkcije storitve spletne analize Google Analytics. Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Google Ireland Limited je podružnica družbe Google LLC s sedežem v ZDA.
Google Analytics upravljavcu spletnega mesta omogoča analizo vedenja obiskovalcev spletnega mesta. Tu upravljavec spletnega mesta prejme različne podatke o uporabi, kot so obisk spletnega mesta, trajanje obiska, uporabljeni operacijski sistemi in izvor uporabnika. Med drugim se lahko zbirajo in ocenjujejo naslednji osebni podatki: dejavnosti uporabnika, informacije o napravi in brskalniku (npr. naslov IP), podatki o prikazanih oglasih (število klikov) in podatki oglaševalskih partnerjev. Google lahko te podatke strne v profil, ki je dodeljen zadevnemu uporabniku ali njegovi napravi.
Google Analytics uporablja piškotke in druge tehnologije brskalnika, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika za namen analize vedenja uporabnika. Te informacije se med drugim uporabljajo za pripravo poročil o dejavnosti na spletnem mestu. Podatki, ki jih Google zbira o uporabi tega spletnega mesta, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Google vaše podatke posreduje tudi Googlovim podružnicam in drugim partnerjem.
Obdelava osebnih podatkov tako poteka tudi v nepreverjeni tretji državi. ZDA ne nudi stopnje varstva podatkov, ki bi bila primerljiva z zahtevami GDPR. Za več informacij o prenosih v nezavarovano tretjo državo glejte te informacije o zasebnosti v poglavju »I. Splošne informacije o obdelavi podatkov – 4. Prenos podatkov v nepreverjene tretje države«.

Anonimizacija naslova IP (Google Analytics 4)
Na tem spletnem mestu uporabljamo Google Analytics 4. Vaš naslov IP je samodejno anonimiziran. Samo v izjemnih primerih bo celotni naslov IP poslan v strežnik podjetja Google v ZDA in tam skrajšan. Google bo v imenu upravljavca tega spletnega mesta te podatke uporabil za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu in zagotavljanje drugih storitev, povezanih z dejavnostmi na spletnem mestu in uporabo interneta, za upravljavca spletnega mesta. Naslov IP, ki ga zagotovi Google Analytics kot del storitve Google Analytics, se ne bo združil z drugimi Googlovimi podatki.

Anonimizacija naslova IP (Google Analytics Universal)
Na tej spletni strani smo aktivirali funkcijo anonimizacije IP. To pomeni, da bo Google vaš naslov IP skrajšal v državah članicah Evropske unije ali drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, preden ga bo poslal v ZDA. Samo v izjemnih primerih bo celotni naslov IP poslan v strežnik podjetja Google v ZDA in tam skrajšan. Google bo v imenu upravljavca tega spletnega mesta te podatke uporabil za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu in zagotavljanje drugih storitev, povezanih z dejavnostmi na spletnem mestu in uporabo interneta, za upravljavca spletnega mesta. Naslov IP, ki ga zagotovi Google Analytics kot del storitve Google Analytics, se ne bo združil z drugimi Googlovimi podatki.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov
To orodje za analizo se uporablja na podlagi vašega soglasja v skladu s čl. prvega odstavka 6. člena 1(1)(1)(a) GDPR in za morebitni prenos v tretjo državo na podlagi člena 49(1) GDPR. Shranjevanje podatkov v vaši terminalski opremi poteka na podlagi člena 25(2). 1 klavzula 1 TTDSG.

3. Namen obdelave podatkov
Uporaba storitve Google Analytics na našem spletnem mestu je namenjena analizi uporabniškega vedenja obiskovalcev našega spletnega mesta za optimizacijo in predvajanje naše spletne ponudbe in našega oglaševanja.

4. Trajanje hrambe, možnost ugovora in odstranjevanja
Zbrani podatki bodo shranjeni, dokler sami ne izbrišete piškotkov, ki jih je nastavil Google Analytics, ali dokler namen shranjevanja podatkov ni več aktualen. Kot uporabnik imate v skladu z zakonom o varstvu podatkov pravico kadar koli preklicati svojo izjavo o privolitvi. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Dano privolitev lahko kadar koli prekličete prek [ikona prstnega odtisa na levi strani spletne strani].
Na specifično obdobje shranjevanja obdelanih podatkov ne moremo vplivati, temveč ga določi Google Ireland Limited. Podatki, ki jih Google shrani na ravni uporabnika in dogodka ter so povezani s piškotki, identifikatorji uporabnikov (npr. ID uporabnika) ali oglaševalskimi identifikatorji (npr. piškotki DoubleClick, oglaševalski ID sistema Android), so anonimizirani ali izbrisani po 14 mesecih. Podrobnosti o tem najdete na naslednji povezavi: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=sl
Za obiskovalce spletnega mesta, ki ne želijo, da se njihovi podatki uporabljajo v storitvi Google Analytics, je Google razvil dodatek za brskalnik, s katerim lahko onemogočite storitev Google Analytics. Na naslednji povezavi lahko prenesete in namestite vtičnik brskalnika, ki je na voljo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Če želite več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki v storitvi Google Analytics, si oglejte Googlov pravilnik o zasebnosti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
Dodatne informacije o varstvu podatkov lahko najdete tudi v izjavi o varstvu podatkov za Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

5. Sklenitev pogodbe o obdelavi naročila
Z družbo GOOGLE smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil. To je pogodba, ki jo zahteva zakonodaja o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da GOOGLE obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo v skladu z našimi navodili in predpisi o varstvu podatkov (GDPR, BDSG itd.).

 

18 Sledenje konverzijam programa Google AdWords

To spletno mesto uporablja Google Conversion Tracking. Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. S pomočjo Googlovega sledenja konverzijam lahko z Googlom prepoznamo, ali je uporabnik izvedel določene korake. Na primer, lahko ocenimo, katere gumbe na našem spletnem mestu so kliknili, kako pogosto in katere izdelke so si še posebej pogosto ogledovali ali kupovali. Te informacije se uporabljajo za ustvarjanje statistike konverzij. Ugotovimo skupno število uporabnikov, ki so kliknili naše oglase in katere korake so izvedli. Ne prejmemo nobenih informacij, s katerimi bi lahko osebno prepoznali uporabnika. Google sam za prepoznavo uporablja piškotke ali primerljive tehnologije prepoznavanja. Googlovo sledenje konverzijam se uporablja na podlagi člena 6, odstavka 6, točke 1(f) GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima upravičen interes za analizo vedenja uporabnikov, da bi optimiziral svoje spletno mesto in oglaševanje. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje (npr. soglasje za shranjevanje piškotkov), obdelava poteka izključno na podlagi člena 6, odstavka 6, točke 1 GDPR; soglasje se lahko kadar koli prekliče.
Več informacij o Googlovem sledenju konverzijam najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

19 Zemljevidi Google

Integriramo zemljevide storitve "Google Maps" ponudnika Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.
Google Maps se uporabljajo za privlačno predstavitev naših spletnih ponudb in za lažje iskanje krajev, ki smo jih navedli na spletnem mestu. To predstavlja upravičen interes v smislu člena 6, odstavka 6, točke 1(f) GDPR. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, obdelava poteka izključno na podlagi člena 6, odstavka 6, točke 1 (A) GDPR; soglasje se lahko kadar koli prekliče.
Izjava o varstvu podatkov: https://www.google.com/policies/privacy/, zavrnitev sodelovanja: https://adssettings.google.com/authenticated. Google z obiskom spletne strani prejme informacije, da ste priklicali ustrezno podstran naše spletne strani. Poleg tega se posredujejo različni splošni osebni podatki, kot so naslov IP, datum in čas zahteve, vsebina zahteve, stanje dostopa, vsakokratna količina prenesenih podatkov, spletna stran, iz katere izvira zahteva, brskalnik, operacijski sistem in njegov vmesnik, jezik in različica programske opreme brskalnika, razlika v časovnem pasu glede na greenwiški srednji čas. To se izvede ne glede na to, ali Google zagotavlja uporabniški račun, prek katerega ste prijavljeni, ali če ni uporabniškega računa. Ko ste prijavljeni v Google, se vaši podatki dodelijo neposredno vašemu računu. Če ne želite dodelitve s svojim profilom Google, se morate pred aktiviranjem gumba odjaviti. Google shrani vaše podatke kot uporabniški profil in jih uporablja za namene oglaševanja, tržnih raziskav in/ali oblikovanja spletnih strani v skladu s potrebami. Tako vrednotenje se (celo tudi za neprijavljene uporabnike) izvaja zlasti za namene oglaševanja na podlagi potreb in za obveščanje drugih uporabnikov družbenega omrežja o vaših dejavnostih na našem spletnem mestu. Imate pravico do ugovora zoper ustvarjanje teh uporabniških profilov, pri čemer se morate za njeno uveljavitev obrniti na Google.

 

20 Spletna prisotnost v družbenih medijih

V družabnih omrežjih in platformah ohranjamo spletno prisotnost, da bi komunicirali s tam aktivnimi strankami, interesenti in uporabniki ter jih tam obveščali o storitvah. Ob priklicu ustreznih posameznih omrežij in platform veljajo poslovni pogoji in smernice za obdelavo podatkov njihovih ustreznih lastnikov. Če ni drugače navedeno v okviru naše izjave o varstvu podatkov, obdelujemo podatke uporabnikov, ki v družabnih omrežjih in platformah komunicirajo z nami, npr. pišejo prispevke o naši spletni prisotnosti ali nam pošiljajo sporočila.

 

21 Vključevanje storitev in vsebin tretjih oseb

V okviru svoje spletne ponudbe na podlagi zakonitih interesov (tj. interes za analizo, optimizacijo in gospodarno delovanje naše spletne ponudbe v smislu točke f prvega odstavka 6. člena SUVP) vključujemo ponudbe vsebin ali storitev tretjih oseb, kot so videoposnetki ali vrste pisav (v nadaljnjem besedilu enotno imenovani »vsebine«). To predpostavlja, da ponudniki tretjih oseb teh vsebin zaznajo naslov IP uporabnikov, ker brez naslova IP vsebin ni mogoče poslati drugim brskalnikom. Naslov IP je pri tem potreben za predstavitev teh vsebin. Prizadevamo si uporabljati samo take vsebine, katerih posamezni ponudniki uporabljajo naslov IP samo za dostavo vsebine. Ponudniki tretjih oseb lahko dalje uporabljajo tako imenovane oznake slikovnih pik (nevidne grafike, imenovane tudi »spletni svetilniki«) za statistične ali trženjske namene. Z »oznakami slikovnih pik« je mogoče ovrednotiti informacije, kot je promet obiskovalcev na straneh tega spletnega mesta. Psevdonimizirane informacije je mogoče dalje shraniti v piškotke v uporabnikovih napravah in lahko med drugim vsebujejo tehnične informacije o brskalniku in operacijskem sistemu, sklicevane spletne strani, čas obiska in dodatne podatke o uporabi naše spletne ponudbe ter se povezujejo s takimi podatki iz drugih virov.

 

22 Pisave Google

Integriramo pisave ("Google Fonts") ponudnika Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Ko prikličete stran, brskalnik naloži zahtevane spletne pisave v predpomnilnik brskalnika, da pravilno prikaže besedila in pisave, s čimer vzpostavi povezavo z Googlovimi strežniki, kamor se prenese vaš IP-naslov. To predstavlja upravičen interes v smislu člena 6, odstavka 6, točke 1(f) GDPR.
Izjava o varstvu podatkov: https://www.google.com/policies/privacy/, zavrnitev sodelovanja: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

23 Google Tag Manager

To spletno mesto uporablja Google Tag Manager družbe Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Google Tag Manager se uporablja za upravljanje oznak spletnega mesta prek vmesnika in nam omogoča natančno integracijo storitev na našem spletnem mestu. To nam omogoča prilagodljivo integracijo dodatnih storitev, da ocenimo dostop uporabnikov do našega spletnega mesta.
Google Tag Manager se uporablja na podlagi naših upravičenih interesov, tj. interesa za optimizacijo naših storitev v skladu s členom 6, odstavka 6, točke 1(f) GDPR.
Nadaljnje informacije najdete v izjavi o varstvu podatkov za Google Tag Manager: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.
 

24 Google reCAPTCHA

Na tej spletni strani uporabljamo “Google reCAPTCHA” (v nadaljevanju “reCAPTCHA”). Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.
Namen reCAPTCHA je preveriti, ali podatke v to spletno mesto (npr. v kontaktni obrazec) vnaša oseba ali avtomatiziran program. V ta namen reCAPTCHA analizira vedenje obiskovalca spletnega mesta na podlagi različnih značilnosti. Ta analiza se začne avtomatično takoj, ko obiskovalec spletnega mesta vstopi na spletno mesto. Za analizo reCAPTCHA oceni različne informacije (npr. IP-naslov, dolžino obiska obiskovalca spletnega mesta na spletnem mestu ali premike miške s strani uporabnika). Podatki, zbrani med analizo, se posredujejo Googlu.
Analize reCAPTCHA delujejo popolnoma v ozadju. Obiskovalci spletne strani niso obveščeni o tem, da poteka analiza. Podatki se hranijo in analizirajo na podlagi člena 6, odstavka 6, točke 1(f) GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima upravičen interes zaščititi svoje spletne ponudbe pred avtomatskim vohunjenjem in neželeno pošto. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, obdelava poteka izključno na podlagi člena 6, odstavka 6, točke 1(a) GDPR; soglasje se lahko kadar koli prekliče.
Nadaljnje informacije o Googlu reCAPTCHA najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti in Googlovih pogojih uporabe na naslednjih povezavah: https://policies.google.com/privacy?hl=de in https://policies.google.com/terms?hl=de razveljavi.
 

25 SE-poštni stik

1. Opis in obseg obdelave podatkov
Na naši spletni strani so na voljo e-poštni naslovi in naši podpisi, s katerimi nas lahko kontaktirate. V tem primeru se shranijo uporabnikovi osebni podatki, poslani z e-poštnim sporočilom.
V tem okviru se podatki ne bodo posredovali tretjim osebam. Podatki se bodo uporabili samo za obdelavo pogovora.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov
Pravna podlaga za obdelavo podatkov, poslanih med pošiljanjem e-pošte, je člen 6, odstavek 6, točka 1(f) GDPR. Če je namen stika sklenitev pogodbe, je dodatna pravna podlaga za obdelavo člen 6, odstavek 6, točka 1(b) GDPR.

3. Namen obdelave podatkov
Obdelava osebnih podatkov iz maske za vnos nam služi le za obdelavo stika. Sem spada tudi potreben upravičeni interes za obdelavo podatkov.

4. Trajanje shranjevanja
Podatki bodo izbrisani, takoj ko ne bodo več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani. Pri osebnih podatkih, poslanih po e-pošti, je to v primeru, ko se je ustrezen pogovor z uporabnikom končal. Pogovor se konča, ko je iz okoliščin razbrati, da je bila zadeva dokončno razjasnjena.

5. Možnost ugovora in odstranitve
Če se uporabnik obrne na nas po e-pošti, lahko kadar koli ugovarja hrambi svojih osebnih podatkov. V takem primeru pogovora ni mogoče nadaljevati.

V tem primeru bodo vsi osebni podatki, shranjeni med kontaktiranjem z nami, izbrisani. .

 

26 Kontaktni obrazec

1. Opis in obseg obdelave podatkov
Na našem spletnem mestu je na voljo kontaktni obrazec, s katerim se lahko elektronsko obrnete na nas. Če uporabnik izkoristi to možnost, se nam podatki, vneseni v masko za vnos, posredujejo in shranijo. Ti podatki so:
številka stranke, ime in priimek, ulica, hišna številka, poštna številka, mesto, država, področje, telefon, e-pošta, opombe

V času pošiljanja sporočila se shranijo tudi naslednji podatki:
Sledi seznam ustreznih podatkov. Primeri so lahko:
(1) IP-naslov uporabnika
(2) Datum in čas registracije
Za obdelavo podatkov med postopkom pošiljanja pridobite svoje soglasje in sklic na to izjavo o varstvu podatkov.
V tem okviru se podatki ne bodo posredovali tretjim osebam. Podatki se bodo uporabili samo za obdelavo pogovora.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6, odstavek 6, točka 1(a) GDPR. Če je namen stika sklenitev pogodbe, je dodatna pravna podlaga za obdelavo člena 6, odstavka 6, točke 1(b) GDPR.

3. Namen obdelave podatkov
Obdelava osebnih podatkov iz maske za vnos nam služi le za obdelavo stika.
Drugi osebni podatki, obdelani med postopkom pošiljanja, služijo za preprečevanje zlorabe kontaktnega obrazca in zagotavljanje varnosti naših sistemov informacijske tehnologije.

4. Trajanje shranjevanja
Podatki bodo izbrisani, takoj ko ne bodo več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani. Za osebne podatke iz maske za vnos kontaktnega obrazca je to primer, ko se je ustrezen pogovor z uporabnikom končal. Pogovor se konča, ko je iz okoliščin razbrati, da je bila zadeva dokončno razjasnjena.
 
Spremembe in posodobitve izjave o varstvu podatkov
Prosimo vas, da se redno pozanimate o vsebini naše izjave o varstvu podatkov. Izjavo o varstvu podatkov bomo prilagodili takoj, ko bo to potrebno zaradi obdelav podatkov, ki jih izvajamo. Obveščali vas bomo takoj, ko bo zaradi sprememb potrebna vaša udeležba (npr. soglasje) ali drugo posamezno obvestilo.
scroll top