Menu

Injection hose system

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 80000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 80000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

INJEKTIRNA CEV/INJEKTIRANJE S CEVJO

Sistemi z injektirno cevjo se v stroki že od 70-ih let uporabljajo kot alternativna ali dopolnilna rešitev za zatesnitev stikov in površin stikov. Omogočajo vbrizgavanje polnila v stike v obliki cevi ali kanala. Naknadno puščanje se lahko namensko zatesni z vbrizgavanjem poliuretanske smole, akrilatne smole, cementne suspenzije ali cementne paste.
Injektionsschlauchsystem
Injection hose system

PDF german/english
PDF german/french

Prednosti in ugodnosti

 • Preprosta vgradnja in prilagajanje poteku stika
 • Namestitev neposredno na delovni stik
 • Dodatna zatesnitev poleg traku ali plošče za stik
 • Možnost zatesnitve delovnih stikov v betonskih in armiranih betonskih konstrukcijah
 • Stroškovno ugodni tehnični postopki preventivne in naknadne zatesnitve
 • Sistemi z injektirnimi cevmi se lahko namestijo tudi pri zahtevnem poteku stikov, kadar je vgradnjo zatesnitvenih trakov ali plošč možno izvesti samo ob posebno visokih stroških.
 • Primernost sistemov z injektirnimi cevmi je dokumentirana z izkaznico gradbene inšpekcije o uporabnosti (abP – splošni atest).
 

Primeri aplikacij

 • Sistemi z injektirnimi cevmi skladno s Seznamom gradbenih predpisov A, 2. del, zap. št. 1.4, vključujejo sisteme za zatesnitev stikov, npr. v območju podtalnice (za vodo neprepustne konstrukcije).
 • Izdelava za vodo neprepustnih delovnih stikov v betonskih konstrukcijah z načrtovanim vbrizgavanjem
 • Uporaba npr. v hidravličnih konstrukcijah, čistilnih napravah, podzemnih parkiriščih, predorih


 

Napotki za montažo

 • Injektirno cev je treba z neprekinjenim sidranjem na strjene betonske elemente nepremično pritrditi, da se ne more premakniti v svež beton.
 • Praviloma poteka pritrditev injektirne cevi s posebnimi pritrdilnimi objemkami na razdalji maks. pribl. 15 cm; po potrebi se razdalja lahko prilagodi skladno z gradbenim mestom.
 • V področju križanja cevi je treba preprečiti medsebojno stiskanje.
 • Dolžina injektirne cevi pribl. 8–10 m
 • Injektirna cev mora biti od zunanje stene odmaknjena od ⅓ do ½ d (debeline gradbenega elementa).
 • Cevi se morajo pri priključkih prekrivati pribl. 15 cm, pribl. 5 cm razmika pa mora biti med predhodno vzporedno napeljanimi cevmi.
 • Upoštevajte lego cevi za vbrizgavanje po izvedbenem načrtu.
 • Odpiralni tlak – Izstopanje polnila iz injektirne cevi poteka pri nizkotlačnih postopkih pri tlaku od 0,5 do pribl. 5 barov.
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top