Menu
Rissinjektion

INJEKCIJSKI SISTEMI

Naša ponudba vbrizgalnih sistemov je posebej usmerjena na uporabo v rudarstvu, pri gradnji predorov, nizkih gradnjah in posebnih nizkih gradnjah. Sem sodijo različne izvedbe vložkov za napihovanje, hidravličnih vložkov, zapiral za izvrtine, vpenjalnih vložkov, zabijalnih sulic, nastavkov za zagatno steno itd. Prav tako sta dobavljiva pribor in dodatna oprema. Zapirala za odprtine so na voljo tudi v izvedbi s plastičnimi notranjimi cevmi. Vpenjalni vložek je primeren za tesnjenje v kamnini s polimernim polnilom (vbrizgalne smole) kot tudi z vsemi polnili na mineralni osnovi. Zabijalna sulica se zabije v dobro prepustna tla, zahtevna predhodna obdelava ni potrebna. Posebej razvita vbrizgalna konica za zagatno steno zagotavlja zanesljivo podporo in varno zatesnitev.

UPORABA ZABIJALNIH SULIC

Pri tem postopku se jeklene cevi s stranskimi izstopnimi odprtinami in konico zabijejo v tla. Ustrezni podaljški so na voljo z ali brez izstopnimi odprtinami in prekritimi izhodnimi odprtinami. Postopek je še posebej primeren za majhne globine v dobro prepustnih tleh. Največja nastavitvena globina je odvisna od sestave tal. V praksi se globine nastavljajo do 15 metrov. Injekcijski material lahko skozi vse odprtine prodre v zemljo. Pri uporabi z izgubljeno konico polnilo izteče na koncu varilne glave. Pri injekcijah pod talnimi ploščami je treba te ustrezno izvrtati. Za zatesnitev se uporabljajo injekcijski zavijalci s povezovalno spojko.

več o izdelkih

Ram injection lance - Pulling
 

ZAPORE VRTINE

Zapore za vrtine s plastičnimi zračnicami se uporabljajo predvsem v rudarstvu in gradnji predorov za zatesnitev vrtin ali zasipov. Preko zapor za vrtine bodo vbrizgali sintetične smole, mineralne snovi v okoliške kamnine (votline) za strjevanje, itd..
 

EKSPANDIJSKI ZAVIJALEC

nizkih gradnjah za vbrizgavanje. Ta vbrizgavanja se običajno uporabljajo za izboljšanje mehanskih lastnosti tal, fizikalnih lastnosti ali tesnjenje. Poleg tega se ekspandijski zavijalec v merski tehniki vrtine uporablja za vzorčno vbrizgavanje, poskus iztiskanja vode in geološko raziskovanje v vrtini.

več o izdelkih

ZAVIJALEC

Zavijalec je primeren za tesnenje vložkov, npr. pri gradnji tunelov. Z njim lahko vse materiale za vbrizgavanje na mineralni osnovi kot tudi smole za vbrizgavanje varno in hitro vbrizgate. S pomočjo izboljšanega sistema napenjanja preprečite poškodbo varnostnega obroča.
 

HIDRAVLIČNI ZAVIJALEC

Hidravlični zavijalec se uporablja na skoraj vseh področjih vrtanja, gradnje predorov, vodogradnje ter injekcij za posebne nizke gradnje. Te injekcije se običajno uporabljajo za izboljšanje mehanskih lastnosti tal, fizikalnih lastnosti ali tesnjenje. Poleg tega se hidravlični zavijalec uporablja v meroslovju za vzorčne injekcije, poskuse iztiskanja vode in za geološka raziskovanja v vrtini.


več o izdelkih

VEŠNICA ZAVIJALCA

Vešnica zavijalca je namenjena za vbrizgavanje za vešnico. Prek različnih velikostih in sistemov priključkov za vbrizgavanje smole / akrilatnih gelov kot tudi mineralnih snovi se uporabljajo.
 
scroll top