Injektiranje

INJEKTIRANJE / SANIRANJE RAZPOK

Vzroki razpok so lahko stresne obremenitve, napetosti itd., ki povzročajo preseganje lokalne natezne trdnosti gradbenih elementov. Cilji injektiranja/saniranja razpok so:

Zapiranje: Preprečevanje vdora snovi, ki povzročajo korozijo

Zatesnitev: Odpravljanje puščanja gradbenih elementov zaradi razpok in praznin

Elastični spoji: Izdelava omejeno gibljivih, zatesnjenih povezav med stenami razpoke

Trdni spoji: Izdelava povezav, ki so natezno in tlačno trdne