Injektirna cev

INJEKTIRNA CEV/INJEKTIRANJE S CEVJO

Sistemi z injektirno cevjo se v stroki že od 70-ih let uporabljajo kot alternativna ali dopolnilna rešitev za zatesnitev stikov in površin stikov. Omogočajo vbrizgavanje polnila v stike v obliki cevi ali kanala. Naknadno puščanje se lahko namensko zatesni z vbrizgavanjem poliuretanske smole, akrilatne smole, cementne suspenzije ali cementne paste.

uporaba vbrizgalne cevi DESOI
polnilni in odzračevalni sistem DESOI

Prednosti in ugodnosti

 • Preprosta vgradnja in prilagajanje poteku stika
 • Namestitev neposredno na delovni stik
 • Dodatna zatesnitev poleg traku ali plošče za stik
 • Možnost zatesnitve delovnih stikov v betonskih in armiranih betonskih konstrukcijah
 • Stroškovno ugodni tehnični postopki preventivne in naknadne zatesnitve
 • Sistemi z injektirnimi cevmi se lahko namestijo tudi pri zahtevnem poteku stikov, kadar je vgradnjo zatesnitvenih trakov ali plošč možno izvesti samo ob posebno visokih stroških.
 • Primernost sistemov z injektirnimi cevmi je dokumentirana z izkaznico gradbene inšpekcije o uporabnosti (abP – splošni atest).

Primeri aplikacij

Sistemi z injektirnimi cevmi skladno s Seznamom gradbenih predpisov A, 2. del, zap. št. 1.4, vključujejo sisteme za zatesnitev stikov, npr. v območju podtalnice (za vodo neprepustne konstrukcije).

Izdelava za vodo neprepustnih delovnih stikov v betonskih konstrukcijah z načrtovanim vbrizgavanjem

Uporaba npr. v hidravličnih konstrukcijah, čistilnih napravah, podzemnih parkiriščih, predorih

Napotki za montažo

Napotki za montažo
 • Injektirno cev je treba z neprekinjenim sidranjem na strjene betonske elemente nepremično pritrditi, da se ne more premakniti v svež beton.
 • Praviloma poteka pritrditev injektirne cevi s posebnimi pritrdilnimi objemkami na razdalji maks. pribl. 15 cm; po potrebi se razdalja lahko prilagodi skladno z gradbenim mestom.
 • V področju križanja cevi je treba preprečiti medsebojno stiskanje.
 • Dolžina injektirne cevi pribl. 8–10 m
 • Injektirna cev mora biti od zunanje stene odmaknjena od ⅓ do ½ d (debeline gradbenega elementa).
 • Cevi se morajo pri priključkih prekrivati pribl. 15 cm, pribl. 5 cm razmika pa mora biti med predhodno vzporedno napeljanimi cevmi.
 • Upoštevajte lego cevi za vbrizgavanje po izvedbenem načrtu.
 • Odpiralni tlak – Izstopanje polnila iz injektirne cevi poteka pri nizkotlačnih postopkih pri tlaku od 0,5 do pribl. 5 barov.

Trgovina

nemščina
angleščina
francoščina

Svetovanje in prodaja

Telefon +49 6655 9636-0
sales@desoi.de